Sandefjordskolen

- skaper muligheter
Felles ressurser
Breidablikk krets:
  Breidablikk Skolens side
    Fevang Skolens side
    Helgerød
    Mosserød Skolens side
    Sande Skolens side
    Unneberg
Bugården krets:
  Bugården Skolens side
    Haukerød
    Krokemoa
Ranvik krets:
  Ranvik Skolens side
    Byskolen
    Store Bergan
    Virik Skolens side
Varden krets:
  Varden Skolens side
    Framnes
    Gokstad
    Ormestad
    Vesterøy
 
Andre
  Sandefjord voksenopplæring
  Sandefjord kulturskole
Kart over skolene i Sandefjord

Sandefjordskolen.no

Sandefjordskolen består av 14 barneskoler og 4 ungdomsskoler.

Totalt er det ca 5.250 elever i grunnskolen i Sandefjord. Gjennomsnittlig 525 elever pr årstrinn med andre ord. Skolene er organisert i 4 ungdomsskolekretser. Barneskolene i hver krets er, som hovedregel, avgiverskoler til kretsens ungdomsskole.

Skolene i Sandefjord samarbeider aktivt for å sikre at elevene skal ha best mulig, og mest mulig likt, tilbud uavhengig av skole og skolekrets.

sandefjordskolen.no er hovedinngangen til nettressurser for alle skolene i Sandefjord. Menyen til venstre leder til felles nettressurser for alle skolene i kommunen, lenkene i høyre marg fører til nettsider for den enkelte skole. Noen av skolene har, foreløpig, i tillegg en hjemmeside som de selv vedlikeholder.

portal.sandefjordskolen.no er en viktig nettressurs for skolene i Sandefjord - og for skoler i mange andre kommuner. Her deler vi nyttige digitale ressurser, mange av dem er åpne ressurser som er fritt tilgjengelig for hvem som helst - uten krav om brukernavn og passord.

sandefjord.iktplan.no er et nettsted som dokumenterer hvilke digitale ferdigheter vi tenker at elever i Sandefjord bør ha. Her kan elever, lærer og foresatte finne informasjon om hvilke ferdigheter vi mener elevene bør ha, avhengig av årstrinn. Planen er til god hjelp for både elever og lærere for å planlegge hensiktsmessig læringsarbeid knyttet til digitale ferdigheter.

I løpet av våren 2015 tar Sandefjordskolen i bruk en ny digital samhandlingsplattform, Office 365. Dette vil føre til endringer på mange områder, men adressen sandefjordskolen.no vil fortsatt være hovedinngangen for elever, foresatte og lærere.

Dersom lærere, elever og foresatte fra andre kommuner vil benytte våre ressurser er det selvsagt veldig hyggelig. Elevenes læring har hovedfokus, i den sammenheng er nettopp deling og samhandling viktig for oss, gjerne på tvers av kommunegrenser!